RSS

www.peshmergekan.com

آموزش دریافت انواع ماهواره ها با قیچی با روشی بسیار ساده
دراین روش شما در صورت داشتن هر جهتی می توانید جهت دیگری را در صورت نزدیک بودن ماهواره دیگر به آن ، بوسیله قیچی آن جهت را نصب کنید.

در این محاسبات به دو چیز نیازاست :
1- عدد طلایی 1/1
2- درجه ماهوا ره های مورد نظر که تعدادی از آنها را در زیر مشاهده می کنید:

TELSTAR12
درجه غربی 15
ATLANTIC BIRD 1
درجه غربی 12.5
ATLANTIC BIRD 2
درجه غربی 8
Nilesat 101,102
درجه غربی 7
ATLANTIC BIRD 3
درجه غربی 5
AMOS 1
درجه غربی 4


Eutelsat w2m
درجه شرقی3
Sirius
درجه شرقی 5


Eutelsat W3
درجه شرقی 7
Eutelsat W1
درجه شرقی 10
Hotbird 1,2,3,4,6
درجه شرقی 13
Eutelsat W2
درجه شرقی 16


Arabsat 2A, 3A
درجه شرقی 26
Astra 2A,2B,2D
درجه شرقی 28.2
Eutelsat Sesat, W4
درجه شرقی 36
HellasSat 2
درجه شرقی 39
Express A1R
درجه شرقی 40
TURKSAT 1C
درجه شرقی 42
Yamal 202
49 درجه شرقی
Express AM 22
درجه شرقی 53
Intelsat 904
درجه شرقی 60


Intelsat 904
درجه شرقی60
INTELSAT 902
درجه شرقی 62
LMI 1
درجه شرقی 75
ABS
درجه شرقی75
NSS 6
درجه شرقی 95


در این محاسبات باید به شرقی و غربی بودن ماهواره ها توجه کنید. در این روش ابتدا شما اختلاف درجه دو ماهواره مورد نظر را بدست می آورید و این اختلاف درجه را در عدد طلایی 1/1 ضرب می کنید عدد به دست آمده فاصله ال ان بی نصب شده برروی قیچی تا ال ان بی مرکزی بر روی دیش است:

اختلاف درجه ×1/1= فاصله ال ان بی نصب شده برروی قیچی تا ال ان بی مرکزی

ابتدا با چند ماهواره شرقی شروع می کنیم:
مثلا هاتبرد را داریم و می خواهیم ماهواره عرب ست را هم نصب کنیم. خوب ابتدا درجه های این دو ماهواره را از لیست بالا به دست می آوریم که هاتبرد 13 درجه شرقی و عربست 26 درجه شرقی است که اختلاف درجه این دو ماهواره 13 می شود .
درجه اختلاف=(26-13=13)
"فاصله ال ان بی نصب شده برروی قیچی تا ال ان بی " مرکزی=(13×1.1=14.3)

خوب چون ال ان بی برروی قیچی (عرب ست26) در جه شرقی بیشتری نسبت به ال ان بی مر کزی (هاتبرد 13)
دارد پس آن را پایین تر از ال ان بی مرکزی یعنی هاتبرد نسبت به ساعت 8 نصب می کنیم.

خوب مثلا یک ماهواره دیگر هاتبرد (13) و یوتل ست w2m (3(
درجه اختلاف=(13-3=10)
"فاصله ال ان بی نصب شده برروی قیچی تا ال ان بی " مرکزی=(10×1.1=11)

خوب چون ال ان بی برروی قیچی (w2m) در جه شرقی کمتری نسبت به ال ان بی مر کزی (هاتبرد 13)
دارد پس آن را بالاتر از ال ان بی مرکزی یعنی هاتبرد نسبت به ساعت 2 نصب می کنیم.
خب مثلا می خواهید بدانید می شود ماهواره abs(75) را به مرکزیت اینتل ست(62) نصب کنید یا نه.
درجه اختلاف=(75-62=13)
"فاصله ال ان بی نصب شده برروی قیچی تا ال ان بی " مرکزی=(13×1.1=14.3)

خوب چون ال ان بی برروی قیچی (abs75) در جه شرقی بیشتری نسبت به ال ان بی مر کزی (اینتل ست902(62))
دارد پس آن را پایین تر از ال ان بی مرکزی یعنی اینتل ست902(62) نسبت به ساعت 8 نصب می کنیم.

***********
خب حالا نصب ماهواراه های غربی و شرقی روی یک دیش
مهمترین ماهواره غربی با بیم برروی ایران نایل ست (7 درجه غربی) است . خوب حالا می خواهیم این ماهواره را به مرکزیت هاتبرد 13 درجه غربی نصب کنیم.

به نظر شما اختلاف این دو ماهواره چقدر است ؟؟ چون این دو ماهواره در جهت خلاف هستند (غربی و شرقی بودن) پس اختلاف آن دو برابر است با جمع درجه این دو ماهواره.
بدین صورت:

" اختلاف درجه هاتبرد با مرکز" =(13-0=13)
"اختلاف درجه نایلست با مرکز" =(7-0=7)
(13+7=20)
"فاصله ال ان بی نصب شده برروی قیچی تا ال ان بی " مرکزی=(20×1.1=22)

خوب چون ال ان بی برروی قیچی (نایلست7) در جه کمتری بسیار نسبت به ال ان بی مر کزی (هاتبرد 13)
دارد پس آن را بالاتر از ال ان بی مرکزی یعنی هاتبرد نسبت به ساعت 2 نصب می کنیم.
شما می توانید ماهواره های دیگر را با توجه به لیست بالا محاسبه کنید و ببینید امکان نصب وجود دراد یا نه .

گرفتن همزمان سه ماهواره با يک ديش و يک ال ان بی

ماهواره های . نایلست 7درجه غربی.آتلانتیک برد 2 در 8 درجه غربی و ماهواره آتلانتیک برد 3در 5درجه غربی

طرز گرفتن ماهوارهای مورد نظر :

ابتدا باید دیش را بر روی ماهواره نایلست در 7 درجه غربی تنظیم کرد و
آن را اسکن کرد و پایه دیش را حدود0.6سانتیمتر به طرف ماهواره آتلانتیک برد 2 میکشیم یعنی به طرف (راست )از جلوی دیش و در این حالت ما تا حالا دو ماهواره نایلست 7 غربی و آتلانتیک برد 2 در 8 درجه غربی را رصد کردهایم و البته فرکانسهای این دو ماهواره را باید وارد کرده باشیم و آنها را اسکن کرده باشیم وبعد یکی از فرکانسهای آتلانتیک برد 3 را به دستگاه میدهیم و دستگاه را روی آن قرار میدهیم و بعد سه پایه ال ان پی را به این صورت تغیر میدهیم(البته تغیر باید از حالت اولیه که با آن ماهوارهای هاتبرد و نایلست و...باشد) اول از پایه بالائی شروع می کنیم و آن را حدود3.5تا4 سانتیمتر به بیرون می آوریم و بعد پایه پائین سمت راست را به بیرون می کشیبم و بعد پایه سمت چپ را به داخل می کشیم و فقط 1تا1.5سانتیمتررا باقی می گزاریم (البته از شروع رضوه از داخل دیش برای پایه سمت چپ)(و بقیه از همان حالت دیفالت هستنند اضافه میکنیم) تا فرکانمس ظاهر گرددو اگر فرکانس آمد و ضعیف بو د دوباره از پایه بالائی شروع میکنیم و یک مقدار دیگر آن را بیرون میکشیم و پایه پائین سمت راست را و با آنها بازی میکنیم تا به تنظیم دلخواه برسیم (البته دیش سمت چپ و راست از جلوی دیش گفته شده است)و در این صورت ماهواره سوم یعنی آتلانتیک برد 3در 5درجه غربی را رصد کردهایم ...توضیح :اینکه ما با این کار فاصله کانونی دیش را تغیر می دهیم که اختلاف بین این ماهوارها کلا 3درجه میباشد که با این کار این ال ان بی می تواند همه این ماهواره ها را با هم رصد کند و توضیح دیگر اینکه توجه داشته باشید باید ساعت ال ان بی را نیز یک ساعت بیشتر از قبل قرار دهیم .

........................................

اموزش نصب دیش هاتبرد و نایلست با مرکزیت هاتبرد

برای این کار یک سری کار باید انجام بدهید.
اول دیش هاتبرد را با توجه به مقالات اموزشی در سایت نصب کنید.

و دوم اینکه فاصله مرکز ال ان بی هاتبر تا نایلست 23 یا 24 سانتی متر است.

ال ان بی که در مرکز دیش نصب شده است eurostar میباشد وساعت این ال ام بی برای هاتبرد 5 است.

ال ان بی که برای نایلست در نظر گرفته شده است استرانگ است و ساعت این ال ان بی برای نایلست 3 میباشد.

حالا شما اگر از جلو به دیش نگاه کنید میبینید که ال ان بی نایلست باید در بالا و سمت راست ال ان بی هاتبرد بسته شود.

برای تنظیم دیش هاتبرد از این فرکانس استفاده کنید +11054 افقی+ 27500

و برای تنظیم الان بی نایل ست از این فرکانس استفاده کنید+11747 عمودی+27500


اگر از دیش 90 استفاده می کنید می توانید با کیفیت خیلی خوب همزمان ماهواره های زیر را همراه هاتبرد بگیرید.

EUTELSAT W3 (7.0E) براحتی

EUTELSAT W1 (10.0E) براحتی

EUTELSAT W2 (16.0E) براحتی

EUTELSAT II-F3 (21.5E) با کمی دقت

ARABSAT 2A,2D,3A (26.0E) به راحتی

ASTRA 2A,2B,2D (28.2E) با کمی دقت

EUROBIRD 1 (28.5E) با کمی دقت

AMOS 1 (356.0E - 4.0W) با کمی دقت

ATLANTIC BIRD 3 (355.0E - 5.0W) به راحتی

NILESAT 101, 102 (353.0E - 7.0W) به راحتی

ATLANTIC BIRD 2 (352.0E - 8.0W) با کمی دقت

البته از ترکیب هاتبرد و نایلست و ترک 7 درجه (شکل) زیر خیلی استفاده می شود

فاصله مرکز تا مرکز ال ان بی هاتبرد تا یوتلست W3 حدود 7 سانتیمتر

فاصله مرکز تا مرکز ال ان بی هاتبرد تا نایلست حدود 23 سانتیمتر

گر از دیش 110 استفاده می کنید می توانید علاوه بر ماهواره های فوق ماهواره های زیر را همراه هاتبرد بگیرید.

ATLANTIC BIRD 1 (347.5E - 12.5W) به راحتی

TELSTAR 12 (345.0E – 15.0W) به راحتی

EUTELSAT SESAT,W4 (36.0E) به راحتی

EXPRESS A1R (40.0E) با کمی دقت

EURASIASAT 1 (42.0E) با کمی دقت

فاصله مرکز تا مرکز ال ان بی هاتبرد تا عربست حدود 15 سانتیمتر

فاصله مرکز تا مرکز ال ان بی هاتبرد تا یوتلست W3 حدود 7 سانتیمتر

فاصله مرکز تا مرکز ال ان بی هاتبرد تا آتلانتیک برد حدود 20 سانتیمتر

موفق باشید
__________________


عکس نیلست به مرکز هاتبرد

اموزش نصب دیش تل استار 12 و نیلست به مرکزیت تل استار 12

سلام دوستا خوبم در ایتی ست
خوب یک سری مراحل وجود داره که من برای شما توضیح میدم:
شما اول باید دیش تل استار 12 را با توجه به امزش های که در سایت دادم نصب کنید

فاصله مرکز ال ان بی تل استار تا مرکز ال ان بی نایلست 9 سانتی متر است
در این عکس از دو ال ان بی جدا گانه استفاده شده است

یکی از ال ان بی ها که سفید رنگ است و درمرکز دیش قرار داره ال ان بی eurostar است و ساعت این ال ان بی برای ماهواره تل استار 5 است

ولی ال ان بی توسی رنگ ال ان بی استرانگ است که برای نایلست ساعتش 3 است

اگر ا جلو به دیش نگاه کنید مایبینید که ال ان بی نایل ست در سمت چپ و پایین ال ان بی تل استار بسته میشود

برای تنظیم دیش تل استار ازاین فرکانس استفاده کنید 11494 عمودی 17469

برای تنظیم ال ان بی نایلست از فرکانس 11747 عمودی 27500استفاده کنید

دوستان اگر میدونید مطالب مربوط به استفاده از قچی به درد شما میخورد به من بگویید تا اموزش نصب همه ی قیچی ها را به شما در همین تاپیک یاد بدهم
موفق باشید

.............


آموزش کامل بستن و تنظیم دیش از مبتدی تا حرفه ای - با تصویر و جهت یابی تمام ماهواره هابستن دیش:
فکر نمیکنم در این زمینه زیاد مشکل داشته باشید اما چند نکته قابل ذکره....
1- محل اتصال پایه های دیش به خود دیش طوری بسته بشه که با کوتاه و بلند کردن پایه پشت دیش، توی خود دیش خمیدگی بوجود نیاد و در این مواقع وقتی که دیش رو از روبرو نگاه کنید در محل پیچها و اتصالات دیش به پایه، یه برآمدی تو دیش دیده میشود که نباید اینطوری باشه...
2- طول میله های نگه دارنده ال ان بی رو در دیش 90 و 96 ......شصت سانت بگیرید و بعد از تنظیم دیش اونها رو دقیقتر میکنیم.......
3- بعد از بستن دیش از محکم بودن دیش اطمینان داشته باش تا در صورت وزش باد از تنظیم خارج نشه........
4- از فیتور مناسب استفاده کنید...فیتور نباید زیاد انعطاف پذیر باشه....چون در بستن چند ال ان بی بر روی دیش مشکل ایجاد میکنه و باعث خارج شدن ال ان بی مرکزی از محل کانون میشه...... و نباید زیاد هم خشک باشه... چرا که باعث شکستی و ترک خوردن به مرور زمان میشه......
5- بستن میله ها به فیتورهای پلاستیکی نباید به طریقی باشه که باعث کج شدن و در نهایت شکستگی فیتور بشه....

درست کردن کابل:
در این مورد هم تنها مواردی که میشه اشاره کرد هم اینه که:
1- حتما از کابل یک تیکه (یک سره و بدون چسب خوردگی) استفاده کنید.... چون در خیلی از موارد باعث افت سیگنال شدید میشه.....
2- حتما در محل اتصالات و سرپیچهای کابل،، اتصالی وجود نداشته باشه..... چون به غیر از افت سیگنال، باعث ضربه زدن به رسیور و سویچر و ال ان بی میشه.....

نصب:
بعد اتصال دیش به رسیور و روشن کردن تی وی و رسیور،، به منوی نصب در رسیور رفته و ماه واره مورد نظر (مثلا هاتبرد) رو انتخاب کرده و برای جهت یابی از فرکانس های نسبتا قوی استفاده میکنیم.....
11746--27500--هوریزینتال--4/3
11054--27500--هوریزینتال--6/5
البته فرکانسهای قویتر هم هست اما از اینها استفاده کنید بهتره.....
در بین تی پی های (فرکانسها) رسیور جستجو کنید و یکی از فرکانسهای ذکر شده رو انتخاب کنید.

ساعت ال ان بی رو در محدوده ساعت ماه واره مورد نظر بذارید مثلا هاتبرد برای ال ان بی استارست روی ساعت 10 یا 4 ....
برای جهت یابی دیش، نیاز به یه مبنا داریم... مثلا دیش همسایه، دیگر جهتها و غیره.... اما ممکنه گاهی اوقات هیچکدوم از این موارد رو نداشته باشیم....پس قابل اتکاترین مورد،،،، استفاده از جهتهای اصلی هستش. (غرب، شرق، شمال، جنوب).......... برای هاتبرد پایه سمت راست دیش رو به سمت غرب بذارید و در این حالت دیش بر روی صفر درجه یا زیر صفر (یعنی جهتهای غربی مثل نایلست) قرار داره.... پس شما باید دیش رو بسمت جنوب (درجه های شرقی) بچرخونید، که پس از چرخوندن چند درجه (10 الی 15 سانت) به مدار 13 درجه (هاتبرد) خواهید رسید... البته این چرخوندن باید آروم آروم باشه.... بدین طریق که یک سانت دیش رو بچرونید بعد پایه پشت رو به آرومی کوتاه و بلند کنید.....اگر سیگنال دریافت نشد.... دوباره یک سانت بچرخونید و الی آخر..... تا جایی که سیگنال رو دریافت کنید.....

تنظیم دقیق دیش:
پس از پیدا کردن جهت و دریافت سیگنال،،،،، حالا نوبت تنظیم دقیق دیشه....... برای اینکار باید از سیگنالهای ضعیف استفاده کنیم.... برای هاتبرد:
12558--27500--ورتیکال--4/3
11727--27500--ورتیکال--4/3
پس از انتخاب یکی از این فرکانسها،، شروع به چپ و راست و بالا و پایین کردن دیش بصورت میلیمتری میکنیم تا جایی که بهترین درصد سیگنالی رو که دریافت میشه رو پیدا کنید... بعدش دیش رو با هر وسیله ای که میدونید (سیمان، بلوک، چوب، سنگ، کاغذ، قیچی ) سر جاش محکم کنید.... حواستون باشه دیش تکون نخوره...... بعد از محکم کردن دیش دوباره پایه پشت دیش رو میلیمتری کوتاه و بلند کرده و در بهترین نقطه پیچش رو محکم کنید.....بعدش با چرخش میلیمتری ال ان بی، ساعت دقیق ال ان بی رو تنظیم میکنید تا بهترین سیگنال رو داشته باشید.....
حالا نوبت بهینه کردن تنظیم دیشه.... بدین طریق که سه تا پایه نگه دارنده ال ان بی رو بطور میلیمتری کوتاه و بلند کنید تا ال ان بی در بهترین نقطه کانونی قرار بگیره تا بهترین سیگنال رو داشته باشید.....بهتره اول پایه بالایی رو کوتاه و بلند کنید و بعدش دو تا پایه پایینی....
و در پایان نوبت جستجوی کانال در منوی رسیور،،،،، که نکته مهم در این مورد، انتخاب گزینه جستجوی نتوورک هستش که باعث میشه لیست فرکانسهای اون ماه واره به روز بشه و تموم فرکانسهای جدید هم جستجو بشند...... بعدش تنظیم کانالها به دلخواه .......

مقدار بالا و پایین بودن دیش جهت ماهواره ها


نمایش جهت تنظیم دیش برای ماهواره ها


فلش جهتی درجه و موقعیت ماهواره ها نسبت به شمال


طریقه نصب دیشIntelsat 902 در 62 درجه (شبکه استان ها)ماهواره Intelsat 902 واقع در 62 درجه شرقی
این ماهواره به ماهواره استانیها معروف شده ودر اون میشه اکثر شبکه های استانی رو دید.
این جهت در تمامی ایران به راحتی با دیش 90 یا حتی کوچکتر قابل دریافت است.
طریقه تنظیم دیش:
میله پشت دیش به اندازه 7.7 سانتیمتر (77میلیمتر) بالاتر از هاتبرد یعنی سر دیش بالا می رود.
LNB تقریبا " روی ساعت 6 یا 12 (البته برای LNB های استارست و یوراستار)
و پایه دیش را در حالی که در پشت دیش قرار دارید 49 درجه به سمت شرق (سمت چپ) نسبت به هاتبرد حرکت دهید.

برای جهت یابی از فرکانس زیر استفاده کنید
27500 ورتیکال 10973
اینم لینک کانالها و فرکانسهاش
http://www.lyngsat.com/i902.htm

موقعیت دیش ماهواره ها نسبت به هم

طریقه تنظیم دیش Telstar12 در 15 درجه غربی

اين ماه واره نيازي به معرفي نداره و همه ما ميدونيم كه چه كانالهاي در اين جهت وجود داره و چي پخش ميكنند پس بهتره يكسره بريم سر طريقه نصب.
طريقه نصب:
ميله پشت ديش براي اين جهت به اندازه 5/12 سانتيمتر پاينتر از هاتبرد ببريد و ديش تقريبا نسبت به زمين عمود ميشود.
ساعت ال ان بي رو هم مثل هاتبرد بذاريد
و خود ديش هم در حاليكه در پشت ديش قرار داريد به اندازه 28 درجه ( 9 سانت )به سمت راست ( غرب ) بچرخونيد.
براي جهت يابي ميتونيد از فركانس زير استفاده كنيد:
11494
Ver
17464

..
منبع:
saeiddvb.blogfa.com
http://taksat.ir
http://supermax.blogfa.com/post-14.aspx


URL for news «آموزش دریافت انواع ماهواره ها با قیچی با روشی بسیار ساده»   -
«Peshmergekan»   -